Информация за услуга

 • Услуга:
  • 987 Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност

   Със становището се оценява съответствието на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 125, ал. 1, т. 9, във връзка с
  • Закон за устройство на територията - чл. 143
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1