Информация за услуга

 • Режим:
  • 958 Издаване на промяна в разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

   Издаване на промяна в разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 206, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1