Информация за услуга

 • Режим:
  • 956 Приемане на документи относно уведомяване Министерството на здравеопазването за пускане на пазара на диетични храни за специални медицински цели

   Приемане на документи относно уведомяване на Министерството на здравеопазването, преди пускане за първи път на пазара на територията на Република България, на храни за специални медицински цели.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за храните - чл. 76, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1