Информация за услуга

 • Услуга:
  • 917 Издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия и внос на генетично модифицирани организми с цел работа в контролирани условия

   Работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия се извършва от лицата, получили разрешение от министъра на околната среда и водите, в регистрирани помещения, съгласно Закона за генетично модифицирани организми. Разрешенията се издават за всеки отделен случай на работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия и за всеки отделен клас на работа с генетично модифицирани организми, когато има положително становище на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми.
 • На основание на:
  • Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) (Текст от значение за ЕИП) - чл. 6
  • Закон за генетично модифицирани организми - чл. 29, ал. 1; чл. 83
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1