Информация за услуга

 • Услуга:
  • 899 Издаване на билет за лов за чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и за представители на дипломатически мисии

   Издаване на билет за лов за чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и за представители на дипломатически мисии
 • На основание на:
  • Закон за лова и опазване на дивеча - чл. 25
  • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 25, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1