Информация за услуга

 • Режим:
  • 885 Издаване на допълнение за съществена промяна към разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

   Издаване на допълнение за съществена промяна към разрешение за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие
 • На основание на:
  • Закон за медицинските изделия - чл. 54, ал. 4, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1