Информация за услуга

 • Режим:
  • 884 Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по процедура по взаимно признаване

   Издаване на разрешение за употреба на лекарствен продукт по процедура по взаимно признаване
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 74, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1