Информация за услуга

 • Режим:
  • 880 Промяна на лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП

   Услугата се предоставяне на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство на лекарствени продукти по ЗЛПХМ и лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества. Лицензията дава възможност на притежателите й да извършват производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества при промяна на обстоятелствата, до срока на валидност на издадената лицензия.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 33в; чл. 32, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1