Информация за услуга

 • Режим:
  • 879 Издаване на становище от Етична комисия за клинични изпитвания за извършване на съществени промени в провеждано клинично изпитване на медицинско изделие

   Комисията оценява подадената документация и се произнася със становище за извършване на съществени промени в провеждано клинично изпитване на медицинско изделие.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за медицинските изделия - чл. 54, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1