Информация за услуга

 • Режим:
  • 875 Издаване на разрешение за изтегляне от употреба, унищожаване и предоставяне на учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, които не отговарят на медицинския стандарт по трансфузионна хематология

   Издаване на разрешение за изтегляне от употреба, унищожаване и предоставяне на учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, които не отговарят на медицинския стандарт по трансфузионна хематология
 • На основание на:
  • Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането - чл. 43
  • Наредба № 8 от 9.03.2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки - чл. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1