Информация за услуга

 • Режим:
  • 874 Изменение на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид

   Изменение на национално разрешение издадено по реда на европейското законодателство по искане на притежателя на разрешението Изменението на съществуващо разрешение попада в една от следните категории - административна промяна; незначителна промяна; значителна промяна.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди - чл. 50
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1