Информация за услуга

 • Услуга:
  • 804 Издаване на нова трудова книжка (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

   Издаване на нова трудова книжка (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")
 • На основание на:
  • Кодекс на труда - чл. 350, ал. 2; чл. 350, ал. 3
  • Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж - чл. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1