Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 804 Издаване на нова трудова книжка (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

   Издаване на нова трудова книжка (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")
 • На основание на:
  • Кодекс на труда - чл. 350, ал. 2; чл. 350, ал. 3
  • Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж - чл. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • директор на дирекция "Инспекция по труда"
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • няма
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 9
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: 073/ 88 49 43, 073/ 88 49 42
Адрес на електронна поща: ditBlagoevgrad@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, етаж 4
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: 056/ 84 34 88
Адрес на електронна поща: ditBurgas@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Христо Самсаров" № 2А
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 61 29 46, 052/ 61 29 41
Адрес на електронна поща: ditVarna@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 2А
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: 062/ 62 24 38
Факс: 062/ 62 24 38
Адрес на електронна поща: ditVelikoTarnovo@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. "Дунавска" № 6
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: 094/ 60 13 03
Факс: 094/ 60 13 04
Адрес на електронна поща: ditVidin@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Стоян Заимов" № 2
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: 092/ 66 38 47
Адрес на електронна поща: ditVratsa@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. "Брянска" № 30
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 066/ 80 82 92
Факс: 066/ 80 82 92
Адрес на електронна поща: ditGabrovo@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, ул. "Независимост" № 7, етaж 5
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: 058/ 60 05 89
Адрес на електронна поща: ditDobrich@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Деспот Слав" № 1, етаж 4
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: 0361/ 6 51 40
Адрес на електронна поща: ditKardjali@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Гладстон" № 35
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 078/ 55 20 58
Адрес на електронна поща: ditKustendil@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00ч. до 12:30ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, бул. "България" № 10
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: 068/ 60 15 04
Факс: 068/ 60 15 04
Адрес на електронна поща: ditLovech@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 5, етаж 3
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: 096/ 30 06 75
Факс: 096/ 30 06 75
Адрес на електронна поща: ditMontana@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: 034/ 44 14 91
Адрес на електронна поща: DITPazardzhik@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, пл. "Кракра" № 1, Синдикален дом, етаж 6
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: 076/ 60 14 84
Факс: 076/ 60 14 84
Адрес на електронна поща: ditPernik@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: 064/ 80 03 69
Адрес на електронна поща: ditPleven@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. "Централен" № 1, етаж 5
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/ 62 52 76, 032/ 63 36 01
Адрес на електронна поща: ditPlovdiv@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. "България" № 15
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: 084/ 66 12 59, 084/ 66 27 41
Адрес на електронна поща: ditRazgrad@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. "Александровска" № 53
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: 082/ 82 70 40
Факс: 082/ 82 70 40
Адрес на електронна поща: ditRuse@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул. "Добруджа" № 1
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: 086/ 82 17 76
Факс: 086/ 82 15 63
Адрес на електронна поща: ditSilistra@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, ул. "Цар Самуил" № 1, етаж 3
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: 044/ 62 29 23
Адрес на електронна поща: ditSliven@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 58
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: 0301/ 6 37 39, 0301/ 6 33 42
Адрес на електронна поща: ditSmolyan@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, ж.к. "Изток", ул. "Лъчезар Станчев" № 20
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 971 25 38
Адрес на електронна поща: ditSofiaGrad@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" със седалище - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Триадица, бул. "Витоша" № 6
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02/ 981 79 71
Адрес на електронна поща: ditSofiaOblast@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" № 8, етаж 3
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: 042/ 603 253
Адрес на електронна поща: ditStaraZagora@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, ул. "Стефан Караджа" № 1
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: 0601/ 6 22 51
Факс: 0601/ 6 22 51
Адрес на електронна поща: ditTargovishte@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. "Патриарх Евтимий" № 2
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: 038/ 66 48 51
Адрес на електронна поща: ditHaskovo@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, бул. "Славянски" № 30
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: 054/ 83 03 05, 054/ 83 02 31
Адрес на електронна поща: ditShumen@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инспекция по труда" със седалище - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 2
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: 046/ 66 32 42
Адрес на електронна поща: ditYambol@gli.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пълно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане