Информация за услуга

 • Режим:
  • 786 Издаване на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане на превозните средства

   Поддържането на железопътните превозни средства се извършва в работилници, в които се изпълняват определените функции по поддържане, за което лицата, изпълняващи функциите по поддържане следва да получат сертификат от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 46, ал. 2; чл. 45, ал. 5
   • Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт - чл. 62б, ал. 3, т. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1