Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 786 Издаване на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане на превозните средства

   Поддържането на железопътните превозни средства се извършва в работилници, в които се изпълняват определените функции по поддържане, за което лицата, изпълняващи функциите по поддържане следва да получат сертификат от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за железопътния транспорт - чл. 46, ал. 2; чл. 45, ал. 5
   • Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт - чл. 62б, ал. 3, т. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • до 4 месеца от датата на подаване на цялата необходима, както и допълнително изискана информация и съответните документи
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • До 5 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Инспекторат на МТИТС
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София-град
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Железопътна инспекция"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "ген. Йосиф Гурко" № 5, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9409428
  Факс: (02)9876769
  Адрес на електронна поща: FOffice@iaja.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане