Информация за услуга

 • Услуга:
  • 765 Одобряване на типа на средствата за измерване, в т.ч. всяка модификация или допълнение на одобрен тип средства за измерване

   Одобряването на типа е предпоставка за допускане на средствата за измерване до проверка, преди да бъдат въведени в експлоатация.
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 32
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1