Информация за услуга

 • Режим:
  • 742 Подновяване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП

   Услугата се предоставя на физически и юридически лица, които са получили разрешение за производство на лекарствени продукти по ЗЛПХМ и лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износц пренасяне и превозване на наркотични вещества. Лицензията дава възможност на притежателите й да продължат да извършват производство, преработване, съхранение и търговия в страната за нов период от три години. Лицензията се издава само в случаите, когато веществата се използват да медицински цели.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 33г; чл. 32, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1