Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3168 Издаване на заповед за признаване на натурална минерална или изворна вода добивана и бутилирана на територията на трета държава

   Заповедта удостоверява, че натуралната минерална или изворна вода отговаря на нормативните изисквания и е добивана на територията на трета държава.
 • На основание на:
  • Закон за храните - чл. 72, ал. 7, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1