Информация за услуга

 • Режим:
  • 3165 Вписване в регистри на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри

   Хазартните игри се организират само с вписано в публичните регистри за типовете и модиификациите на игрално оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, произведени от местни или чуждестранни лица – производители, които имат издаден лиценз.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Хазарт
  • На основание на:
   • Закон за хазарта - чл. 20, ал. 2, чл.42. ал.1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1