Информация за услуга

 • Режим:
  • 692 Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

   Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 228
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1