Информация за услуга

 • Режим:
  • 691 Издаване на уведомление за приемане/разрешение на промяна тип ІА в разрешение за употреба на лекарствен продукт

   Изпълнителна агенция по лекарствата издава уведомление за приемане на промяна тип ІА в разрешение за употреба на лекарствен продукт. В случаите, когато промяната води до промяна на данните в издаденото разрешение за употреба, агенцията издава разрешение за промяна тип IА.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 61, ал. 1 и 4, и чл. 64а; чл. 62, ал. 4, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1