Информация за услуга

 • Режим:
  • 690 Подновяване на разрешение за употреба/удостоверение за регистрация на лекарствен продукт

   Изпълнителна агенция по лекарствата издава разрешение за подновяване на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация на лекарствения продукт, на базата на оценка на отношението полза/риск.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 59а
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1