Информация за услуга

 • Режим:
  • 688 Издаване на разрешение за разширяване на обхвата на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт

   Издаване на разрешение за разширяване на обхвата на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 56, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1