Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3156 Подновяване на сертификат за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение

   Сертификатът удостоверява, че по произход, състав и свойства минералната вода е подходяща за бутилиране за питейни цели.
 • На основание на:
  • Закон за храните - чл. 67, ал. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1