Информация за услуга

 • Услуга:
  • 683 Заверка на документи, които ще се ползват в чужбина

   Административната услуга има за цел да бъдат заверени документите, издадени от Министерството на здравеопазването и/или от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, които ще се ползват в чужбина и следва
   да бъдат легализирани с апостил от Министерството на външните работи.
 • На основание на:
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1