Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 683 Заверка на документи, които ще се ползват в чужбина

   Административната услуга има за цел да бъдат заверени документите, издадени от Министерството на здравеопазването и/или от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, които ще се ползват в чужбина и следва
   да бъдат легализирани с апостил от Министерството на външните работи.
 • На основание на:
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на здравеопазването
 • Срок за предоставяне:
  • четиринадесет дни от подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Канцелария и административно-информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, пл. "Света Неделя" № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9301176
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на работещите в Министерството е 8 часа дневно в работните дни на седмицата с обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч. Отработването на часовете може да се осъществи от 8,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10 до 16 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане