Информация за услуга

 • Услуга:
  • 68 Извършване на смяна на платец/адрес

   Извършване на смяна на платец/адрес
 • На основание на:
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 65; чл. 67
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1