Информация за услуга

 • Режим:
  • 3132 Прекратяване на лиценз за предоставяне на социална услуга

   Частните доставчици на социални услуги и специално създадените от общините за предоставянето на социалните услуги юридически лица по свое желание могат да прекратят лиценза си за предоставяне на социална услуга, като изложат мотиви за прекратяването.

 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за социалните услуги - чл. 31, чл. 157, ал. 1, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1