Информация за услуга

 • Режим:
  • 3130 Подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга

   Частните доставчици на социални услуги и специално създадените от общините за предоставянето на социалните услуги юридически лица могат да подновят първоначално издадения им лиценз за предоставяне на социална услуга на територията на Република България, когато отговарят на условията за подновяване на лиценз.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за социалните услуги - чл. 31, чл. 156
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1