Информация за услуга

 • Режим:
  • 3129 Издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга

   Частните доставчици на социални услуги и специално създадените от общините за предоставянето на социалните услуги юридически лица могат да предоставят социални услуги на територията на Република България само след издаването на лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Закон за социалните услуги - чл. 31, във връзка с чл. 149, чл. 150, чл. 151, чл. 152, чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1