Информация за услуга

 • Услуга:
  • 67 Издаване на удостоверение за персонален идентификационен код (ПИК) за електронна идентификация

   С издадения ПИК за електронна идентификация лицата ползват предоставяните справочни и административни електронни услуги на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика Е-услуги.
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 33, ал. 5, т. 14
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1