Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 67 Издаване на удостоверение за персонален идентификационен код (ПИК) за електронна идентификация

   С издадения ПИК за електронна идентификация лицата ползват предоставяните справочни и административни електронни услуги на интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика Е-услуги.
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 33, ал. 5, т. 14
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • веднага/до 2 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Не подлежи на обжалване.

 • Ограничения и условности:
  • Издава се веднага или в 7-дневен срок от завеждането на заявлението, когато е подадено в изнесено работно място или приемна, където няма информационна свързаност и се осъществява само прием на заявления.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Ямбол
Адрес: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 9, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)685960, 0882189660, (046)685931, 0882189631
Адрес на електронна поща: Yambol@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Ловеч
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, гр. Ловеч, бул. "България" № 44, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: (068)685069, 0882186469, (068)685065, 0882186465, (068)685035, 0882186435
Адрес на електронна поща: Lovech@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Кюстендил
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "България" № 46, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: (078)55 92 02, 0882186302, (078)559254, 0882186354, (078)559270, 0882186370
Адрес на електронна поща: Kyustendil@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Кърджали
Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, гр. Кърджали, ул. "Беласица" № 2, п.к. 6600
Код за междуселищно избиране: 0361
Телефон за връзка: (0361)664 43, 0882186243, (0361)66425, 0882186225, (0361)66469, 0882186269
Адрес на електронна поща: Kardzhali@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Добрич
Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, гр. Добрич, ул. "Даме Груев" № 4, п.к. 9300
Код за междуселищно избиране: 058
Телефон за връзка: (058)65 10 53, 0882186153, (058)651035, 0882186135, (058)651048, 0882186148
Адрес на електронна поща: Dobrich@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Монтана
Адрес: обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, гр. Монтана, бул. "Трети март" № 76, п.к. 3400
Код за междуселищно избиране: 096
Телефон за връзка: (096)394161, 0882186561, (096)394166, 0882186566
Адрес на електронна поща: Montana@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Пазарджик
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15 А, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)404222, 0882186622
Адрес на електронна поща: Pazardzhik@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Плевен
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, гр. Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)88 44 12, 0882186812
Адрес на електронна поща: Pleven@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Пловдив
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" № 7, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)60-86-30, 0882188030, (032)608646, 0882188046, (032)608647, 0882188047, (032)608635, 0882188035, (032)608677, 0882188077
Адрес на електронна поща: Plovdiv@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Видин
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, гр. Видин, ул. "Пазарска" № 4, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)605333, 0882185833, (094)605352, 0882185852
Адрес на електронна поща: Vidin@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Разград
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, гр. Разград, ул. "Бели Лом" № 40, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: 0882188363, (084)614463, (084)614445, 0882188345, (084)614472, 0882188372, (084)614470, 0882188370
Адрес на електронна поща: Razgrad@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Велико Търново
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)613417, 0882185617, (062)613428, 0882185628, (062)613418, 0882185618
Адрес на електронна поща: Velikotarnovo@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Силистра
Адрес: обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, гр. Силистра, ул. "Цар Шишман" № 5, п.к. 7500
Код за междуселищно избиране: 086
Телефон за връзка: (086)815060, 0882188660
Адрес на електронна поща: Silistra@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Варна
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, гр. Варна, ул. "Охрид" № 6, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)66 32 63, (052)663295, 0882185495, (052)663247, 0882185447, (052)663268, 0882185468, (052)663244, 0882185444, (052)663256, 0882185456
Адрес на електронна поща: Varna@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Сливен
Адрес: обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, гр. Сливен, ул. "Стефан Караджа" № 10, п.к. 8800
Код за междуселищно избиране: 044
Телефон за връзка: (044)61 51 96, 0882188796, (044)615194, 0882188794
Адрес на електронна поща: Sliven@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Шумен
Адрес: обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 60, п.к. 9700
Код за междуселищно избиране: 054
Телефон за връзка: (054)855862, 0882189562, (054)855864, 0882189564, (054)855847, 0882189547, (054)855837, 0882189537
Адрес на електронна поща: Shumen@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Хасково
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, ул. "Георги Кирков" № 30, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)607160, 0882189460
Адрес на електронна поща: Haskovo@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Търговище
Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, гр. Търговище, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 1, п.к. 7700
Код за междуселищно избиране: 0601
Телефон за връзка: (0601)60660, 0882189360
Адрес на електронна поща: Targovishte@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Стара Загора
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 44, п.к. 6000
Код за междуселищно избиране: 042
Телефон за връзка: (042)61 54 25, 0882189125, (042)615432, 0882189132, (042)615367, 0882189067, (042)615366, 0882189066, (042)615365, 0882189065, (042)615426, 0882189126, (042)615427, 0882189127, (042)615430, 0882189130
Адрес на електронна поща: StaraZagora@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - София
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 48, п.к. 1072
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9262546, 0882185046, (02)9262568, 0882185068
Адрес на електронна поща: Sofiaregion@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 16:30, Приемно време за граждани.
Дирекция "Краткосрочни плащания и контрол" - София (столица)
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 14 802, (02)9261930, 0882187930, (02)9261934, 0882187934
Адрес на електронна поща: Sofia@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Смолян
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 12, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)60317, 0882188917, (0301)60361, 0882188961
Адрес на електронна поща: Smolyan@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Перник
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, гр. Перник, ул. "Отец Паисий" № 50, п.к. 2300
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: (076)64 93 56, 0882186756, (076)649304, 0882186704, (076)649358, 0882186758, (076)649375, 0882186775, (076)649386, 0882186786
Адрес на електронна поща: Pernik@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Бургас
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 126, п.к. 8001
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)80 38 09, 0882185309, (056)803793, 0882185293, (056)599205, 0883259455, (056)803714, 0882185214, (056)803789, 0882185289, (056)599212, 0883259462
Адрес на електронна поща: Burgas@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Русе
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, гр. Русе, ул. "Асен Златаров" № 26; ул. "Ангел Кънчев" № 1, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)81-64-60, 0882188460, (082)816450, 0882188450, (082)816446, 0882188446, (082)816490, 0882188490, (082)816475, 0882188475, (082)816470, 0882188470
Адрес на електронна поща: Ruse@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Габрово
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул. "Николаевска" № 17, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)813747, 0882186047, (066)813739, 0882186039
Адрес на електронна поща: Gabrovo@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Благоевград
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Тракия" № 1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)889906, 0882185106, (073)889916, 0882185116, (073)889951, 0882185151, (073)889964, 0882185164, (073)889903, 0882185103, (073)889962, 0882185162, (073)889984, 0882185184
Адрес на електронна поща: Blagoevgrad@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Враца
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, гр. Враца, пл. "Христо Ботев" № 1, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)66403661, 0882185961, (092)66403666, 0882185966
Адрес на електронна поща: Vratza@nssi.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Приемно време за граждани.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане