Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3123 Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

   Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато:
   -двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;
   -двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение отговаря на доходния критерий;
   - двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
   -двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не получават обезщетение за бременност и раждане.
   -средномесечния доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения, по-нисък или равен на 150% от месечната минимална работна заплата.
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - чл. 16б
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1