Информация за услуга

 • Режим:
  • 657 Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието

   Извършва се оценка на техническата компетентност и способността на кандидата да изпълнява процедурите за оценяване на съответствието съгласно приложимото законодателство.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Метрология и технически надзор
  • На основание на:
   • Закон за техническите изисквания към продуктите - чл. 9
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1