Информация за услуга

 • Услуга:
  • 3118 Издаване на одобрение за изменение на продуктовата информация на лекарствен продукт

   Извършване на оценка и одобрение на изменение на продуктовата информация за лекарствен продукт, свързано с промяна във външния вид на опаковката и/или листовката, информацията върху тях и/или начина на нейното представяне, което не е свързано с промяна в кратката характеристика на продукта.
 • На основание на:
  • Наредба № 27 от 15 юни 2007 г. за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти - чл. 18
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1