Информация за услуга

 • Режим:
  • 652 Продължаване срока на лицензия

   Удължаване на срока на действие на издадена лицензия за дейност в енергетиката, но не за повече от 35 години общо с първоначално определения срок на действие.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 56, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1