Информация за услуга

 • Услуга:
  • 639 Издаване на удостоверение за платен данък от чуждестранно физическо лице по чл. 58 Закон за данъците върху доходите на физическите лица

   Издаване на удостоверение за платен данък върху общата годишна данъчна основа и данък върху годишната данъчна основа по чл. 58 Закон за данъците върху доходите на чуждестранни физическите лица
 • На основание на:
  • Закон за данъците върху доходите на физическите лица - чл. 58
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1