Информация за услуга

 • Услуга:
  • 627 Приемане на справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност по електронен път

   Заявител на услугата е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лице. Изключение правят субектите, които подлежат на специална регистрация, регламентирана в глава осемнадесета от ЗДДС - "Облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността". Редът и сроковете за подаване на справки-декларации от тях, както и съдържанието на справка-декларацията се уреждат отделно.
 • На основание на:
  • Закон за данък върху добавената стойност - чл. 125, ал. 1
  • Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - чл. 116
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1