Информация за услуга

 • Режим:
  • 598 Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

   Осъществяване на предварителна закрила при съкращаване на някои категории работници и служители от страна на работодателите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Кодекс на труда - чл. 333, ал. 1; чл. 333, ал. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1