Информация за услуга

 • Режим:
  • 597 Издаване на лицензия за производство на електрическа енергия

   С лицензията се разрешава осъществяване на дейността производство на електрическа енергия над 5 МW
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за енергетиката - чл. 39, ал. 1, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1