Информация за услуга

 • Режим:
  • 3024 Издаване на дубликат на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

   В случай на изгубване или повреждане на разрешението за извършване на дейност с нестопанска цел по молба на лицето се издава дубликат след представяне документ за платена държавна такса.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Социални услуги
  • На основание на:
   • Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България - чл. 9
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1