Информация за услуга

 • Услуга:
  • 560 Издаване на Удостоверение за наличието или липсата на задължения (включително по електронен път)

   Издаване на Удостоверение за наличието или липсата на задължения (включително по електронен път)
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1