Информация за услуга

 • Режим:
  • 2941 Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството

   В случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга на строежа подлежи на заверка и регистриране от ДНСК в 3 дневен срок.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 158, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1