Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2933 Утвърждаване на национален еталон

   Утвърждаването на национален еталон гарантира неговото най-високо ниво за страната и неговата международна еквивалентност
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 19
  • Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните - чл. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1