Информация за услуга

 • Режим:
  • 2932 Издаване на разрешение на лица за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет,интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност)

   Вписване в Регистъра на лицата получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет, интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност)
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Насърчаване на малък и среден бизнес
  • На основание на:
   • Закон за данък върху добавената стойност - чл. 118, ал. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1