Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2902 Приемане на уведомление за провеждане на клинично изпитване на медицинско изделие

   В ИАЛ се подават уведомления преди провеждане на клинични изпитвания на медицински изделия от клас Iа или IIб, които не са имплантируеми и не са за продължителна употреба.
 • На основание на:
  • Закон за медицинските изделия - чл. 45, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1