Информация за услуга

 • Режим:
  • 2897 Издаване на разрешение за оценяване на съответствието на медицински изделия, включително оценяване на клиничните данни

   Изпълнителната агенция по лекарствата издава разрешение за оценяване на съответствието на медицински изделия, включително оценяване на клиничните данни, на физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за медицинските изделия - чл. 61
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1