Информация за услуга

 • Режим:
  • 465 Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe

   Заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за лечебните заведения - чл. 45, ал. 1 и 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1