Информация за услуга

 • Услуга:
  • 464 Издаване на балнеологична оценка за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение

   Сертификат или балнеологична оценка се издават за качеството на минералната вода от конкретно съоръжение, предназначено за водовземане. Сертификатът удостоверява качествата на минералната вода и пригодността за бутилиране за питейни цели. Балнеологичната оценка удостоверява качествата на минералната вода.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 75, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1