Информация за услуга

 • Режим:
  • 461 Издаване на разрешение за обработване на храна с йонизиращо лъчение

   Обработването на всеки отделен вид храна с йонизиращо лъчение се извършва след издаване на отделно разрешение от Министерство на здравеопазването
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Здравеопазване
  • На основание на:
   • Закон за храните - чл. 88, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1